Na 6 jaar dezelfde prijzen gehanteerd te hebben, is het helaas tijd geworden voor ons om de prijzen te heroverwegen….